SWIFT CODE / BIC CODE

Swift Code giúp cho các giao dịch ngân hàng tài chính quốc tế của bạn an toàn và nhanh chóng hơn. Nếu bạn đang là khách hàng của ngân hàng thì cần ghi nhớ Swift Code sẽ thuận tiện hơn trong giao dịch.